خدمات ایمنی شرکت جهان دانش ایمن

محیط کار مخاطرات متعددی را برای کارکنان و تجهیزات و دارایی ها ایجاد می کند. گروه مشاورین جهان  دانش ایمن(JDI) با کادری مجرب و متخصص لیست کاملی از خدمات را جهت ایمن سازی محیط کار و حفاظت از کارکنان ارائه می نماید. تیم JDI نه تنها در فاز طراحی بلکه در طول اجرای پروژه ها و حتی بعد از اتمام آن در کنار شما خواهد بود  و با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و پایش ان در طول پروژه اطمینان حاصل می کند که فعالیت های پروژه با الزامات قانونی و آیین نامه های ملی و بین المللی مطابقت دارد. تیم ما به شما کمک می کند تا فعالیت های سازمانتان را بهینه سازی کنید و ایمنی و اثربخشی فعالیت ها و فرایند ها را افزایش دهید.  بازخورد مشتریان(کارفرمایان) از خدمات ما در تمامی موارد و همه صنایع مثبت بوده است. و صنایع مختلف پس از دریافت خدمات ما بهبود در شاخص های ایمنی را تجربه کرده اند.

لیست خدمات :

تحلیل حوادث و سوانح

ارزیابی قابلیت اطمینان

توسعه نرم افزارهای HSE

مطالعات ایمنی فرایند(PSM)

مشاوره فنی و تخصصی HSE

تدوین طرح مدیریت بحران و شرایط اضطراری

ارائه مشاوره در زمینه ایمنی راه و حمل و نقل ترافیک

بازرسی جرثقیل،آسانسور،تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد(FTA، JSA، FMEA)

مطالعات حریق و انفجار و طراحی سیستم های اطفاء حریق

ارزیابی جو ایمنی(safety climate) و فرهنگ ایمنی(safety culture)

مشاوره و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS-ISO45001,14000,9001)

تهیه شناسنامه HSEE سازمان ها و شهرک های صنعتی (تدروین HSEE PLAN)

طرح ریزی استراتژیک HSE (تدوین اهداف و برنامه های راهبردی،خط مشی، تدوین SWOT)