آموزش ابزار مهمی است که بواسطه آن کارگران و مدیران از خطرات و کنترل های موجود در محیط کار آگاه می شوند و این موضوع در حفظ ایمنی و افزایش بهره وری آنها بسیار تاثیرگذار است. نقش دیگر آموزش آگاه سازی کارکنان و جلب مشارکت آنها در پیاده سازی و توسعه برنامه های ایمنی سازمان است.

آموزش ایمنی به کارفرماها، مدیران، سرپرستان و کارگران کمک می کند تا :

  • فعالیت های خود را بصورت ایمن به سرانجام برسانند و از ایجاد خطر برای خود و دیگران بپرهیزند.
  • دانش و آگاهی لازم در ارتباط با مخاطرات موجود در محیط کار، نحوه شناسایی و کنترل مخاطرات را فرا بگیرند.
  • براساس ماهیت فعالیت کارکنان و مخاطرات موجود، نیازسنجی آموزش انجام داده و دوره های آموزشی لازم را برای کارکنان خود برگزار نمایند.

با توجه به مطالب ذکر شده و تجربه و تخصص جهان دانش ایمن(JDI)، این شرکت آماده ارائه مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی برای تمامی صنایع و سازمان ها با بهره گیری از اساتید برجسته در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد.