خدمات ایمنی شرکت جهان دانش ایمن
محیط کار مخاطرات متعددی را برای کارکنان و تجهیزات و دارایی ها ایجاد می کند. گروه مشاورین جهان دانش ایمن(JDI) با کادری مجرب و متخصص لیست کاملی از خدمات را جهت ایمن سازی محیط کار و حفاظت از کارکنان ارائه می نماید. تیم JDI نه تنها در فاز طراحی بلکه در طول اجرای پروژه ها و حتی بعد از اتمام آن در کنار شما خواهد بود و با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و پایش ان در طول پروژه اطمینان حاصل می کند که فعالیت های پروژه با الزامات قانونی و آیین نامه های ملی و بین المللی مطابقت دارد. تیم ما به شما کمک می کند تا فعالیت های سازمانتان را بهینه سازی کنید و ایمنی و اثربخشی فعالیت ها و فرایند ها را افزایش دهید. بازخورد مشتریان(کارفرمایان) از خدمات ما در تمامی موارد و همه صنایع مثبت بوده است. و صنایع مختلف پس از دریافت خدمات ما بهبود در شاخص های ایمنی را تجربه کرده اند.
لیست خدمات :
تحلیل حوادث و سوانح
ارزیابی قابلیت اطمینان
توسعه نرم افزارهای HSE
مطالعات ایمنی فرایند(PSM)
مشاوره فنی و تخصصی HSE
تدوین طرح مدیریت بحران و شرایط اضطراری
ارائه مشاوره در زمینه ایمنی راه و حمل و نقل ترافیک
بازرسی جرثقیل،آسانسور،تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
ارزیابی ریسک و مدل سازی پیامد(FTA، JSA، FMEA)
مطالعات حریق و انفجار و طراحی سیستم های اطفاء حریق
ارزیابی جو ایمنی(safety climate) و فرهنگ ایمنی(safety culture)
مشاوره و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS-ISO45001,14000,9001)
تهیه شناسنامه HSEE سازمان ها و شهرک های صنعتی (تدروین HSEE PLAN)
طرح ریزی استراتژیک HSE (تدوین اهداف و برنامه های راهبردی،خط مشی، تدوین SWOT)